• image
  • image
  • image

Interested in innovation within state-of-the-art materials science in an enthusiastic atmosphere? Please do not hesitate to contact us!

For instructions in English, please scroll down.

Oletko maisterivaiheen opiskelija? Haluatko kesäharjoitteluun tutkimusryhmäämme tai ESRF-synkrotronille? Kesätyöpaikkojen haku on nyt auki!

Summer jobs openings now available for M.Sc. students!

In Finnish:

Tule opiskelijaksi materiaalitieteisiin!

Ota ihmeessä yhteyttä kontakti-sivumme avulla tai tule käymään (esim. huone B216 Physicumissa) Kumpulan kampuksella.

Täältä löydät hyviä aiheita opinnäytetyöllesi. Saat myös vapaasti ehdottaa mitä tahansa muutakin sinua kiinnostavaa aihetta.

 Kandityön ja gradun aiheita:

Gradun aiheita

Aihe Ohjaaja Tilanne
Studies of ageing of Li-ion battery cells using x-ray absorption spectroscopy Simo Huotari varattu
Phosphorus speciation and migration, sedimentation in lakes. An x-ray absorption spectroscopy project. Simo Huotari varattu
X-ray standing waves and resonant inelastic x-ray scattering and/or x-ray emission spectroscopy Simo Huotari vapaa

Kandityön aiheita

Aihe Ohjaaja Tilanne
Selluloosanäytteiden tutkimus röntgendiffraktiolla Simo Huotari varattu
Uudelleenmaalattujen taideteosten allejääneiden maalausten paljastaminen uusilla röntgenmenetelmillä (kirjallisuuskatsaus) Simo Huotari varattu
2-ulotteisen Timepix-röntgenilmaisimen käyttö spektroskopiassa Simo Huotari vapaa
Metalli-ionien toiminta lipidikalvoilla, röntgenmenetelmien käyttö tutkimuksessa Simo Huotari vapaa
Hiilinanonuput Simo Huotari varattu
Röntgenmikrotomografian aiheuttamat vauriot näytteessä olevassa DNA:ssa (kirjallisuuskatsaus) Heikki Suhonen varattu
Bio- ja luonnonpolymeerit Kirsi Svedström vapaa
Bambun solukon rakennetutkimus röntgenmenetelmillä Kirsi Svedström varattu
Röntgensirontamenetelmät Kirsi Svedström vapaa
2D-materiaalien ominaisuudet (esim. grafeeni, MoS2) Simo Huotari vapaa
Funktionalisoidut hiilipinnoitetut magneettiset nanohiukkaset    
Absorptiospektroskopia (x-ray absorption spectroscopy, XAS) Simo Huotari varattu
Suprajohtavuus ja magnetismi ja/tai magneettiset aallot Simo Huotari vapaa

Syventävien laboratoriotöiden aiheita

Aihe Ohjaaja Tilanne
Röntgenlähteen spektrin määrittäminen Simo Huotari vapaa
Mikrotomografian mittausajan ja kuvan signaali-kohinasuhteen välisen yhteyden kokeellinen määrittäminen Heikki Suhonen vapaa
Pulveridiffraktio Simo Huotari vapaa
Röntgensironta ja/tai luonnonpolymeerien tutkimus Kirsi Svedström vapaa

Meillä valmistuneita kanditöitä mm: Funktionaaliset monikerroskiderakenteet, Kvasikiteet, Amorfiset puolijohteet, Molekyylimekaniikan vuorovaikutusmallit

Valmistuneita syventäviä labroja mm: Ioninesteiden Compton-profiilin laskeminen CP2K-koodilla, X-ray photoelectron spectroscopy of Ag bombarder self-assembled monolayers of thiols on gold

 


In English:

  • Summer jobs provide a chance to participate in experimental and computational studies and other tasks relevant to our research projects. Open positions are announced on the website of the Division of Materials Physics. Application period is typically in January.
  • Advanced Study Laboratory Works in Physics (part of mandatory studies in physics): Please contact the group or directly its members.

 

Welcome to talk to us anytime!

Kumpula Campus, Physicum building, 2nd floor, section B.

The x-rayer's